Naši partneři

Jsme velmi rádi, že v rámci našich aktivit spolupracujeme s následujícími organizacemi

Šafrán dětem o.p.s.

Chceme pomoci dětem, které prožily ztrátu či trauma z odloučení a vyrůstaly mimo svoji biologickou rodinu, znovu nalézt pocit důvěry a bezpečí v sebe a v okolní svět.

Chceme pomoci posilovat vztah mezi rodičem (pečující osobou) a dítětem. Podporovat vzájemný pocit důvěry, bezpečí, jistoty a blízkosti.

Smyslů-plné místo, kde je snadné cítit se doma.

Chceme citlivě doprovázet a tvořit léčivý prostor pro dítě a rodinu.

Jsme aktivní v mnoha oblastech, které pomáhají zvyšovat kvalitu porozumění, kontaktu, blízkosti a komunikace v rodinách a komunitě.

Nabízíme bezpečné prostředí pro zdravý růst dítěte a tvorbu bezpečné citové vazby.

Našim přístupem a propojením lidského a přírodního prostoru podporujeme rozvoj smyslového vnímání, regulaci stresu a vřelé vyjádření přístupu k učení, které bere v úvahu celé tělo - zapojuje mozek, smysly, pohyb a hru.

KOHOUTEK ve dvoře je prodejna, kterou šíříme myšlenku bezobalového prodeje, protože nám tento koncept chyběl v blízkosti našeho bydliště. Rádi bychom tak v životním stylu, při kterém se snažíme snižovat množství odpadu, podpořili nejen sebe, ale i další podobně smýšlející bytosti.

Relaxační studio Troja

Relaxační Studio Troja poskytuje klidné prostředí vhodné pro odpočinek a relaxaci v soukromí.