CHCIPOMOCI.info

Správcem prostor Zahrádka Troja je obecně prospěšná společnost CHCIPOMOCI.info, jejímž posláním je propojení všech skupin účastníků českého nestátního neziskového sektoru, v rámci všech cílových skupin a jejich potřeb. Za tímto účelem provozuje internetový portál CHCIPOMOCI.info, kde je možné nalézt podrobnější informace.

V rámci své další činnosti spravuje a udržuje následující prostory, které poskytuje k užívání dalším neziskovým organizacím a veřejnosti k provozování jejich činnosti.

Zahrádka Troja

Prostor Zahrádky Troja je vybaven zázemím pro vzdělávání dětí školních i předškolních a jejich rodičů.

V současné době zde funguje Lesní klub provozovaný zapsaným spolkem Zahrádka Troja, Komunitní škola Křídlo, kroužky a tábory pro děti.

Lesní klub Zahrádka Troja

Fotogalerie

Šafrán dětem

V prostoru zahrádky na adrese Na Farkách 92N se nachází "Šafránový domek" poskytující zázemí organizaci Šafrán dětem, z.s., která poskytuje pomoc dětem, které prožily ztrátu či trauma z odloučení a vyrůstaly mimo svoji biologickou rodinu, znovu nalézt pocit důvěry a bezpečí v sebe a v okolní svět.

Šafrán dětem

Fotogalerie

Les na vrchu Palírka

Chcipomoci.info získalo dne 26. 4. 2018 patronát nad částí lesního pozemku vrchu Palírka, který přiléhá k areálu vzdělávacího prostoru Zahrádka Troja, spolu se stezkami, které od něj vedou směrem do spodní části Troji. V roce 2018 jsme je spolu s dětmi z komunitní školy působící na Zahrádce Troja vyčistili, umístili do lesa provizorní přírodní koše, hledíme nad čistotou a dále připravujeme další aktivity směřující k rozšíření využití lesa, lepší schůdnosti stezek a propojení spodní a vrchní části Troji.

Fotogalerie

Aktivity Chcipomoci.info na Zahrádce Troja v roce 2018

V roce 2018 jsme v protoru Zahrádky Troja mimo jiné organizovali kroužek Mikrokosmos s iPady, kroužek Objev svého genia, Krmítkování a kroužkování, Mikulášskou nadílku, Tři krále, Masopust, Halloween a Indiánský poklad.