Den stromů v Bráníku, podzimní Palírka, výrobky pro Kohoutka

Záhradka se nám zbarvila do všech barev podzimu, les Palírka je pokryt listnatým kobercem a my si užíváme slunečného října.

Máme za sebou podzimní piknik, kde jsme poznávali podle čichu, hmatu i chuti zeleninu a ovoce, povídání a pozorování ptáčků, jak odlétají do teplých krajin a kdo u nás zůstává a kdo naopak přiletí.

Poznáváme listy dubu, břízy, kaštanu i lípy, hledáme bukvice a kaštánky, které děti používají jako ingredience v bahnité kuchyňce.

Stihli jsme i vyrobit sádru, z které jsme obtiskli a nabarvili lístečky, ty se budou dávat jako dárek ve Dvoře v Kobylisích v bezobalovém obchodě Kohoutek, kam si chodíme pro hygienické prostředky a moc se nám líbí myšlenka celého obchůdku.

22.října náleží dni stromů a i my jsme ho oslavili, společně s lesy ČR a městskou části Praha 4, která připravila vzdělávací program pro předškolní i školní děti. 

Společně jsme zasadili strom a dozvěděli se spousty zajímavostí.

V listopadu nás čekají oslavy svatého Martina, nenechte se ujít lampionový průvod, všichni jste srdečně zváni.